News

สนามบินอิตาลีป่วน พนักงานสายการบิน Alitalia หยุดงานประท้วง กระทบเที่ยวบินกว่า 300 เที่ยว

นักท่องเที่ยวและผู้โดยสารจำนวนมาก ต้องติดค้างภายในท่าอากาศยานเลโอนาร์โด ดา วินชี ในกรุงโรมของอิตาลี วานนี้ ภายหลังพนักงานของสายการบินอาลีตาเลีย (Alitalia) ซึ่งเป็นสายการบินประจำชาติ นัดรวมตัวประท้วงหยุดงาน บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก พร้อมป้ายข้อความ เพื่อเรียกร้องรัฐบาลเกี่ยวกับสถานการณ์ความล้มเหลวในการบริหารสายการบิน และความพยายามในการเปิดสายการบินใหม่ ส่งผลให้เที่ยวบินกว่า 300 เที่ยวบิน ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศต้องถูกยกเลิกการเดินทางชั่วคราว ขณะที่สหภาพการขนส่งอิตาลี ได้ตกลงที่จะรับประกันอนาคตของสายการบินอาลีตาเลีย ทั้งการต่ออนุสัญญาระดับชาติและมาตรการอื่น ๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนพนักงานแล้ว