อย.แจ้งผู้ป่วยครอบครองกัญชาได้อีก 3 เดือน

วันที่ 22 พ.ค. 2562 เวลา 11:23 น.

Views

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. เปิดเผยว่า ในระยะเวลาการครอบครองกัญชา ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ผู้ที่แจ้งนิรโทษครอบครองกัญชาเรียบร้อยแล้วจะสามารถใช้ยากัญชาต่อเนื่องจนกว่าจะมีกัญชาใช้ในระบบการรักษา โดยปริมาณของกัญชาที่มีไว้ในครอบครองในการรักษาโรคเฉพาะตัว ต้องเหมาะสมกับลักษณะของโรคและปริมาณที่จำเป็นต้องใช้ ซึ่ง อย.รับแจ้งให้ผู้ป่วยครอบครองต่อได้อีก 3 เดือน จึงขอให้ผู้ป่วยที่แจ้งครอบครองกัญชา เข้าใจถึงระยะเวลาที่สามารถครอบครองกัญชาเพื่อรักษาโรค

และหลังจากนี้ จะมียากัญชาที่ผลิตอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน รวมทั้งมีแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทยที่ผ่านการอบรมการสั่งใช้ยากัญชา ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยมีทางเลือกในการรักษาที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

ด้าน นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย ที่ต้องการรักษาด้วยสารสกัดน้ำมันกัญชา แต่ขอให้เข้าใจว่า ผู้ป่วยไม่สามารถนำมาใช้รักษาโรคได้ด้วยตนเอง ต้องได้รับการรักษาสั่งจ่าย และควบคุมจากบุคลากรทางการแพทย์ ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร ของกรมการแพทย์ และกรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก เพื่อให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัย

การใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ จะใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ได้รับรักษาด้วยวิธีมาตรฐาน แล้วไม่ได้ผล ไม่แนะนำให้ใช้เป็นการรักษาเริ่มต้น

3 กลุ่มที่ใช้รักษา ได้แก่ ภาวะคลื่นไส้อาเจียนในผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด ,โรคลมชักที่รักษายาก และดื้อยา ,ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง ในผู้ป่วยปลอกประสาทเสื่อมแข็ง และภาวะปวดประสาท ที่รักษาด้วยวิธีอื่นไม่ได้ผล

ส่วนอีกกลุ่มโรค ได้แก่ โรคพาร์กินสัน อัลไซเมอร์ โรควิตกกังวล โรคปลอกประสาทอักเสบ และผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย สารสกัดกัญชา น่าจะได้ใช้ประโยชน์ควบคุมอาการ อย่างไรก็ตาม ควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมต่อไป โดยเฉพาะ การใช้กัญชารักษามะเร็ง ต้องศึกษาวิจัยในหลอดทดลอง และสัตว์ทดลองก่อนนำมาศึกษาวิจัยในมนุษย์