News

ณัฐชนน Love เลย : แนะเทคนิคปรับตัวต้อนรับเปิดเทอม

ณัฐชนน Love เลย วันนี้ดูเทคนิคคลายเครียดสำหรับบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครอง ที่ต้องเจอกับค่าใช้จ่ายของบุตรหลานในช่วงเปิดเรียนแบบนี้ ติดตามพร้อมกัน

ช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงฤดูกาลการเปิดภาคเรียน ทำให้ผู้ปกครองหลายคนที่มีบุตรหลานต้องแบกรับกับภาระค่าใช้จ่ายทั้งค่าเทอม ค่าชุดนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และเงินสำหรับให้บุตรหลานไว้ไปโรงเรียน แต่ว่าสำหรับพ่อแม่หลายคน ไม่ได้เตรียมความพร้อมเรื่องค่าใช้จ่ายไว้ล่วงหน้า หรือผู้ปกครองที่มีรายได้น้อย อาจต้องประสบกับปัญหาความเครียดในช่วงนี้ได้

และจากการสำรวจความเครียดของผู้ปกครองช่วงใกล้เปิดภาคเรียน ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ พบว่า พ่อแม่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ร้อยละ 50.2 ระบุว่า มีความเครียดเรื่องค่าใช้จ่ายช่วงเปิดภาคเรียนของบุตรหลานอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพิ่มขึ้น บวกกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันไม่ดีมากนัก หาเงินได้ยากขึ้น ทำให้บางครอบครัวอาจต้องประสบปัญหาเรื่องการเงิน จนนำมาสู่ภาวะเครียดตามมา

กรมสุขภาพจิต จึงมีข้อแนะนำ 3 ประการ สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง คือ
1. ต้องรู้จักสังเกตสัญญาณความเครียดของตนเองและผ่อนคลายความเครียด เช่น การนอนไม่หลับ เบื่ออาหาร ปวดหัว เป็นต้น เมื่อเรารู้สัญญาณแล้วให้หาวิธีระบายความเครียด เช่น การระบายให้คนใกล้ชิดฟัง การทำสมาธิ หรือการทำกิจกรรมอื่น ๆ
2. พยายามหาทางแก้ไขปัญหาที่ทำให้เกิดความเครียด เช่น การวางแผนการเงินก่อนบุตรหลานเปิดภาคเรียน
3. หากยังมีความเครียดมาก นอนไม่หลับ ไม่สบายใจ สามารถโทรขอรับคำปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต 1323 ตลอด 24 ชั่วโมง

ในช่วงเปิดภาคเรียน หรือเปลี่ยนปีการศึกษาถือว่าเป็นช่วงที่มีการจับจ่ายใช้สอยของบรรดาผู้ปกครองมากที่สุดช่วงหนึ่ง แม้ว่าภาครัฐจะมีเงินสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนบางส่วน แต่สำหรับบางครอบครัวอาจจะไม่เพียงพอต่อการใช้จริง ทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองต้องหาเงินเพิ่มหรือนำของไปจำนำ ส่งผลให้ความเครียดในระยะ 3 เดือน ก่อนและหลังเปิดภาคเรียนของคนกลุ่มนี้เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งหากไม่มีการเตรียมความพร้อมก็คุณพ่อคุณแม่ บรรดาผู้ปกครองก็อาจจะเจอกับปัญหาภาวะเครียดตามมา จนบางคนหาทางออกไม่ได้ ส่งผลต่อสุขภาพกายและจิตโดยตรง แต่ถ้าหากมีวางแผนการเงินล่วงหน้า ปัญหาเหล่านี้ก็จะเบาบางลงไปได้ อย่างน้อย ๆ ก็สามารถประเมินได้ว่าต้องใช้อะไร เท่าไหร่ เพื่อหาทางเตรียมเงินได้ทันนั้นเอง

เห็นแบบนี้บอกได้คำเดียวว่า ณัฐชนน Love เลย