ชาวบ้านบางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ร้องเรียนนายทุนปรับพื้นที่ขวางทางน้ำ

วันที่ 22 พ.ค. 2562 เวลา 17:24 น.

Views

ชาวบ้านบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เดือดร้อนจากการปรับพื้นที่ของนายทุน ทำคันดินขวางทางน้ำ หวั่นหากไม่รีบแก้ไขจะส่งผลกระทบในระยะยาว

ชาวบ้านตำบลดอนเกาะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา รวมตัวร้องเรียนปัญหานายทุนปรับที่ดินขวางทางน้ำ บริเวณบึงขุนรักษ์ แหล่งน้ำสาธารณะ ซึ่งมีแนวเขตติดต่อกับพื้นที่หมู่ 7, หมู่ 8 และหมู่ 9 ตำบลดอนเกาะกา

โดย นายวรากร ใยมะลิ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 เล่าว่า ไม่นานมานี้มีนายทุนเข้ามาปรับพื้นที่บึงขุนรักษ์ ด้วยการถมเป็นคันดินสูงเสมอระดับถนน ลักษณะคล้ายกับบ่อเลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา ซึ่งคันดินบางส่วนปิดกั้น 2 ฝั่งของบึงน้ำเดิม ที่ชาวบ้านและเกษตรกรใช้เป็นแหล่งน้ำในการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร จนเกิดผลกระทบเป็นวงกว้าง ทำให้ชาวบ้านกังวลว่า หากยังไม่มีการแก้ไขจะทำให้พื้นที่บางส่วนขาดแคลนน้ำ และบางส่วนจะเกิดปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ทำกิน จึงอยากให้มีการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งแก้ไขปัญหา

Tag : 7 สีช่วยชาวบ้าน คันดินขวางทางน้ำ นายทุนปรับพื้นที่ขวางทางน้ำ บึงขุนรักษ์ ฉะเชิงเทรา