ชาวพิมายร้องสอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ หายผิดปกติ ซ้ำคณะกรรมการชี้แจงไม่ได้

วันที่ 22 พ.ค. 2562 เวลา 17:26 น.

Views

ชาวบ้านอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ร้องศูนย์ดำรงธรรมฯ ขอให้ตรวจสอบเงินในบัญชีกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ หลังพบเงินฝากในบัญชีหายผิดปกติ จ่ายเงินค่าทำศพไม่ตรงความจริง

นางพัธรินทร์ ร่วมสุข ชาวบ้านตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ได้นำเอกสารเข้าร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมฯ ขอให้ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอพิมาย เนื่องจากคณะกรรมการกองทุนฯ มีการบริหารงานไม่โปร่งใส 

นางพัชรินทร์ ตัวแทนชาวบ้าน ในฐานะสมาชิกฯ เปิดเผยว่า ชาวบ้านในอำเภอพิมาย สมัครเข้าเป็นสมาชิกรวม 15,048 คน มีเงินกองทุนในบัญชีจำนวนกว่า 33 ล้านบาท ซึ่งที่ผ่านมามีสมาชิกมาสมัครเพิ่มขึ้น แต่ล่าสุดกลับพบว่าเงินในบัญชีบางส่วนหายไปเหลือเพียง 26 ล้านบาท ซึ่งไม่ตรงกับเอกสารรายรับ รายจ่าย แต่ว่าคณะกรรมการฯ ไม่สามารถชี้แจงได้

ทางด้านสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอพิมาย ออกมาชี้แจงว่า ปัจจุบันมีสมาชิกกองทุนฯ 16,000 คน และมีเงินหมุนเวียนในบัญชี 17 ล้านบาท ซึ่งเงินในบัญชียังอยู่ครบ ไม่ได้สูญหายไปตามที่ถูกร้องเรียน

Tag : 7 สีช่วยชาวบ้าน กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ ศูนย์ดำรงธรรม ชาวบ้านร้องเรียน ฌาปนกิจสงเคราะห์