คอลัมน์หมายเลข 7 : ดินขุดลอกจากบึงสีไฟ ปัญหาที่รอแก้ไข ตอนที่ 2

วันที่ 22 พ.ค. 2562 เวลา 11:23 น.

Views

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงสีไฟจังหวัดพิจิตร พื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่ 5,300 ไร่ เพื่อทำเป็นแก้มลิงและที่อยู่ที่เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ รวมทั้งนกชนิดต่างๆ โดยขุดลอกบึงสีไฟตามรูปแบบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินงานโดยกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคม ทำสัญญาจ้างเอกชน 2 ราย 2 สัญญา ให้ขุดลอกดินด้วยเครื่องจักรปริมาณรวมกว่า 8 ล้านลูกบาศก์เมตร และขนไปทิ้งจุดที่กำหนดไม่เกิน 1 กิโลเมตร เริ่มงานพร้อมกันวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา แต่ส่งมอบงานไม่ทันจึงเสียค่าปรับ

สัญญาแรกจ้าง หจก.สามเพชร ขุดลอกดินกว่า 4 ล้านลูกบาศก์เมตร ค่าจ้าง 171 ล้านบาท ขณะนี้ขุดได้ 3.6 ล้านลูกบาศก์เมตร คาดจะแล้วเสร็จเดือนมิถุนายนนี้ ส่วนสัญญาที่ 2 จ้าง หจก.รุ่งสวรรค์ ขุดลอกปริมาณดิน 3.9 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่พึ่งขุดได้เพียงกว่า 1.6 ล้านลูกบาศก์เมตร

รวมแล้วปริมาณดินที่ขุดลอกได้กว่า 4 ล้านลูกบาศก์เมตร ผู้รับจ้างไม่มีที่ทิ้งดิน จึงวางกอง 2 ข้างทางรอบบึงสีไฟสูงเป็นภูเขาดิน และดินบางส่วนฝากไว้ในพื้นที่และที่นาของชาวบ้าน ส่วนดินบางส่วนไหลไปอยู่บนถนนและที่อยู่อาศัยของชาวบ้าน โดย คอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่า สตง. ตรวจพบหลักฐานนี้ตามที่ได้รับร้องเรียนตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา

ล่าสุดสัปดาห์ที่แล้ว คอลัมน์หมายเลข 7 กลับไปติดตามการแก้ไขปัญหานี้ พบคนงานกำลังเร่งขุดลอกดินเพราะเข้าฤดูฝนแล้ว ขณะที่ดินหลายจุดที่วางกองรอบบึงสีไฟดินยุบตัวจนแน่นหลังฝนตก โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรยอมรับเอกชนสนใจขอซื้อดิน แต่ราคาสูงจึงยังไม่ตัดสินใจ ส่วน 15 หน่วยงานราชการ ที่ต้องการนำดินไปใช้ประโยชน์ แต่ไม่มีงบประมาณค่าขนย้าย จึงจะเสนอที่ประชุมที่มีทุกหน่วยงานร่วมหารือวันที่ 24 พฤษภาคมนี้ ลดปริมาณการขุดลอกดิน หรือใช้งบเหลือจ่ายของกรมเจ้าท่าจ่ายเป็นค่าขนดินให้ส่วนราชการอื่น

อีกแนวทางคือ นำดินที่ขุดลอกถมเป็นเกาะกลางบึงสีไฟโดยมีรูปปั้นจระเข้ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ประจำพื้นที่หรือแลนด์มาร์ค

ก่อนหน้านั้นปี 2547-2557 การพัฒนาบึงสีไฟมีหลายโครงการหลายหน่วยงานจัดทำเสร็จแล้ว ใช้งบรวมกว่า 178 ล้านบาท แต่ขาดการบูรณาการร่วมกัน จึงใช้งานไม่คุ้มค่าเงินแผ่นดิน เช่นหอชมนก ภาพ 3 มิติ อุทยานบัว ศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP รวมทั้งการขุดลอกบึงสีไฟ

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7