News

ธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมลดเป้าจีดีพีไตรมาสแรกหลังส่งออกฝืด

ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เตรียมปรับลดเป้าจีดีพีใหม่ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.)ในวันที่ 26 มิถุนายนนี้ หลังสภาพัฒน์เผยจีดีพีไตรมาสแรกโต 2.8 % ต่ำกว่าคาด เหตุการส่งออกตกลงจากสงครามการค้าจีน-สหรัฐฯและเศรษฐกิจโลกชะลอตัว

นายทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยว่า ตามที่ประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2562 ในไตรมาส 1 ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ขยายตัวที่ร้อยละ 2.8 จากระยะเดียวกันปีก่อนนั้น ตัวเลขดังกล่าวต่ำกว่าที่ ธปท. ประเมินไว้ ปัจจัยหลักมาจากการหดตัวของการส่งออก ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้าจีน-สหรัฐฯ และการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก

ระยะต่อไปเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้จากภาคต่างประเทศเป็นสำคัญ ยังต้องติดตามพัฒนาการทางเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะสถานการณ์ความขัดแย้งทางการค้าของจีน-สหรัฐฯที่อาจส่งผลกระทบต่อการผลิตและการใช้จ่ายภาคเอกชน ทั้งนี้ ธปท. จะประเมินและเผยแพร่ประมาณการเศรษฐกิจอีกครั้งในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินในวันที่ 26 มิถุนายน 2562

ก่อนหน้านี้นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. เผยไตรมาสแรกของปีนี้เศรษฐกิจไทยขยายตัว 2.8% ถือว่าต่ำสุดในรอบ 17 ไตรมาส นับตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2557 จากปัจจัยความผันผวนเศรษฐกิจโลก สงครามการค้า ที่ทำให้การส่งออกไตรมาสแรก ติดลบ 3.6% ขณะที่การบริโภคภาครัฐและเอกชนชะลอตัว การจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ของไทยที่ยังไม่ชัดเจน คาดเศรษฐกิจไทยปี 2562 จะขยายตัวได้ 3.3-3.8% ลดลงกว่าที่คาดการณ์ไว้เดิมที่ 3.5-4.5% ขณะที่ส่งออกของไทยทั้งปีจะขยายตัวเพียง 2.2% 

สศช.ยังเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยในครึ่งปีหลังจะดีขึ้น หากจัดตั้งรัฐบาลได้เร็ว ทันต่อการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และเบิกจ่าย การลงทุนภาครัฐ จะเริ่มดำเนินการได้ในเดือนตุลาคมปีนี้ ซึ่งจะทำให้การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวดีขึ้นตามไปด้วย แต่หากปัจจัยบวกต่างๆ ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ อาจทำให้เศรษฐกิจไทยในปีนี้ขยายตัวต่ำสุดที่ 3.3% ได้