News

สงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน ฉุดส่งออกไทยเดือน เม.ย. ต่ำสุดในรอบ 26 เดือน

สงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน ส่งผลฉุดการส่งออกของไทยในเดือนเมษายนที่ผ่านมา ขยายตัวติดลบ 2.57 % ต่ำที่สุดในรอบ 26 เดือน

กระทรวงพาณิชย์ รายงานการส่งออกในเดือนเมษายนที่ผ่านมา พบว่าขยายตัวติดลบ 2.57 % โดยติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 และต่ำที่สุดในรอบ 26 เดือน ส่งผลให้การส่งออกช่วง 4 เดือนปีนี้ ติดลบ 1.86 % ส่วนการนำเข้าเดือนเมษายนที่ผ่านมา ก็ติดลบ 0.72 %

โดยการส่งออกปรับลดลง เพราะได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน ทำให้การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมลดลง รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ส่งผลให้กำลังซื้อทั่วโลกลดลง กระทรวงพาณิชย์จะผลักดันการส่งออก โดยเร่งขยายการส่งออกไปในตลาดที่มีแนวโน้มขยายตัวสูง

ขณะที่ นายกรัฐมนตรีได้สั่งให้กระทรวงพาณิชย์ไปหารือกับภาคเอกชนเพื่อประเมินผลกระทบจากปัญหาสงครามการค้า และหาแนวทางที่ต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือ ในวันที่ 29 พฤษภาคมนี้ ก่อนที่จะประชุมกับทูตพาณิชย์ไทยทั่วโลก เพื่อกำหนดเป้าหมายและทิศทางการส่งออก ในวันที่ 31 พฤษภาคมนี้

ด้าน นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ หรือ มกอช. เปิดเผยว่า สถานการณ์การส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร นับวันมีแนวโน้มการแข่งขันรุนแรงมากขึ้น มกอช.จะยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรไทย โดยเร่งจัดทำมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารระดับอาเซียนผลักดันให้เป็นมาตรฐานโลก เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้นำเข้า ในคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า เพื่อขยายการส่งออกสินค้าไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง