News

น้องวี อดีตหนุ่ม รปภ.เมืองน่าน เด็กทุนคณะสัตวแพทย์ จุฬาฯ เข้ารายงานตัว

น้องวี นักเรียนจากจังหวัดน่าน ที่เคยไปรับจ้างเป็น รปภ. เข้ารายงานตัว เป็นนิสิตใหม่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้ทุนจุฬา-ชนบท

นายวีรพงศ์ แซ่หาญ นักเรียนจากโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน เดินทางมาพร้อมกับแม่ เข้ารายงานตัวเป็นนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ที่ได้รับทุนการศึกษาในโครงการจุฬาฯ-ชนบท ที่จะออกค่าเทอม ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ค่าชุดนิสิต และค่าหอพักให้

น้องวี ดีใจที่จะได้เรียนตามความฝัน อยากเป็นสัตวแพทย์มาตั้งแต่เด็ก ๆ เพราะรักสัตว์ ที่บ้านเลี้ยงไก่ สุนัข และสุกร ตั้งใจเรียนมาตลอด เคยประกวดโครงการวิทยาศาสตร์ด้านชีวภาพ

ก่อนหน้านี้ ไม่ได้เรียนพิเศษเพราะไม่มีเงิน พอได้ทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ ตอน ม.5 ถึงได้เรียนพิเศษ มีความพร้อมสอบเข้ามหาวิทยาลัย และจบ ม.6 ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.92 สอบติดคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ TCAS รอบ 2 ในโครงการจุฬาฯ-ชนบท ส่วนตอนไปรับจ้างเป็น รปภ.เพราะอยากได้เงินมาแบ่งเบาภาระของแม่ที่ทำงานเหนื่อย

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย วันนี้ เปิดเผยคณะที่มีผู้สมัครมากที่สุด 10 อันดับ ใน TCAS รอบ 3
1. คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. คณะมนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

TCAS รอบ 4
1. คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3. คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5. คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา