เปิดกฏหมายพรรคการเมืองปี 60 ไม่เปิดโอกาสให้พรรคกู้เงิน

วันที่ 22 พ.ค. 2562 เวลา 19:45 น.

Views

จากกรณีนายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ แถลงข่าวชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการโอนหุ้นของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ว่าได้ดำเนินการทุกอย่างก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งแล้ว และนำเรื่องระยะเวลานับจากการรับเรื่องถึงวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ตัดสิน รวม 53 วัน มาเปรียบเทียบกับกรณีของนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ที่ใช้เวลา 417 วัน มาตั้งข้อสังเกตุว่านายธนาธรถูกกลั้นแกล้งทางการเมืองหรือไม่ รวมถึงดักคอศาลรับธรรมนูญล่วงหน้าว่า ไม่มีเหตุให้สั่งนายธนาธรหยุดปฏิบัติหน้าที่ เช่นเดียวกับกรณีของนายดอนด้วย

นอกจากนี้ยังนำบัญชีของหลายพรรคการเมืองมาแสดงเพื่อยืนยันว่า การกู้ยืมเงินของพรรคการเมืองเป็นเรื่องปกติ หลังจากนายธนาธรได้ให้สัมภาษณ์สื่อต่างชาติว่าได้ให้พรรคยืมกู้เงินเป็นจำนวน 110 ล้านบาท ดังนั้นกรณีนายธนาธร ให้กู้เงินจึงไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายพรรคการเมืองตามที่ถูกกล่าวหาในขณะนี้

ที่สำนักงาน กกต. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในเรื่องการร้องเรียน การกู้เงินของพรรคอนาคตใหม่  ล่าสุดประธาน กกต.ระบุว่าในกฎหมายพรรคการเมือง ไม่เปิดโอกาสให้พรรคการเมืองกู้เงินนั้น เมื่อไปตรวจสอบกฎหมายพรรคการเมืองพบว่า  เรื่องเงิน รายได้ และการใช้จ่ายเงินของพรรคการเมือง ตาม พ.ร.ป.พรรคการเมือง ปี 2550 กับ พ.ร.ป.พรรคการเมือง ปี 2560   เขียนใว้ต่างกัน  โดยปี 2550 มาตรา 53(7)  ได้กำหนดให้มีรายได้อื่น  พรรคจึงอาจมีรายได้จากการกู้ยืมเงินได้  และที่ผ่านมาก็มีบางพรรคการเมืองกู้ยืมเงินโดยอาศัย บทบัญญัติมาตราดังกล่าว ในการหารายได้ 

/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2019/05/22/53S_3703036.jpg


แต่ พ.ร.ป.พรรคการเมือง ปี 60  มาตรา 62 ไม่ได้มีบทบัญญัติเรื่องรายได้อื่นแล้ว พรรคจึงไม่อาจกู้ยืมเงินมาเป็นรายได้ได้อีก

/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2019/05/22/53S_3703037.jpg

อนึ่งการใช้จ่ายเงินของพรรคการเมือง  ในการดำเนินกิจการของพรรคการเมืองตามมาตรา 87 ประกอบมาตรา 62 วรรคท้าย พรรคต้องใช้จ่ายจากเงินและทรัพย์สินของพรรคการเมืองเท่านั้น   ทั้งนี้เงินหรือทรัพย์สินของพรรคการเมือง  มีที่มาจากรายได้ของ

พรรคการเมืองตาม มาตรา 62  ถ้าไม่ใช่รายได้ของพรรคการเมือง  ตามมาตรา 62 จะถือเป็นเงินหรือทรัพย์สินของพรรคการเมืองไม่ได้  เมื่อไม่เป็นเงินหรือ ทรัพย์สินของพรรคการเมือง  พรรคจะใช้จ่ายเงินนอกเหนือจากเงินหรือทรัพย์สินของพรรคการเมืองไม่ได้

อย่างไรก็ตามการร้องเรียนเรื่องการกู้เงินของพรรคอนาคตใหม่นั้น นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางไปร้องต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อให้ตรวจสอบว่าเข้าข่ายมีความผิดหรือไม่ โดยทางธุรการ สำนักงาน กกต. ได้รับเรื่องไว้แต่ยังไม่ได้มีการนับมาพิจารณาแต่อย่างใด ซึ่งการเรื่องนี้เป็นการรับไว้เช่นเดียวกับที่มีการมาร้องโดยปกติทั่วไป

Tag : ธนาธร พรรคอนาคตใหม่ กกต. พรรคการเทืองกู้เงิน กฎหมายพรรคการเมืองกู้เงิน