News

ประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมในโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ พัฒนาพื้นที่บ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พื้นที่บ้านโสก หมู่ 2 ตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์ โดยแบ่งกำลังพัฒนาพื้นที่ 3 แห่ง ได้แก่ วัดทักษิณ วัดเก่าแก่ประจำหมู่บ้าน, หนองคูคำ หนองน้ำขนาดใหญ่ของหมู่บ้าน ซึ่งศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดชัยภูมิ และสำนักงานประมง จังหวัดชัยภูมิ ได้นำปลาตะเพียนขาว 100,000 ตัว มาปล่อยที่หนองคูคำด้วย รวมทั้งการพัฒนาพื้นที่ภายในบริเวณบ้านโสก โดยจิตอาสาได้ร่วมมือร่วมใจกันทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ และถางหญ้า เพื่อให้พื้นที่มีความสะอาดและเรียบร้อย ซึ่งภายในงานมีบริการน้ำดื่ม และโรงครัวพระราชทาน บริการข้าวกล่องแก่ผู้มาร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึง

นอกจากนี้ ที่หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ อำเภอเมือง ยังมีกิจกรรมลงทะเบียนรับสมัครประชาชนจิตอาสาฯ เพื่อให้ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมฯ ของจังหวัด ที่จะมีขึ้นจนถึงวันที่ 23 พฤษภาคมนี้ โดยคาดว่าจะมีผู้ลงทะเบียนสมัคร ทั้ง 3 วัน จากทั้ง 16 อำเภอ ไม่น้อยกว่า 50,300 คน ซึ่งจะทำให้จังหวัดชัยภูมิ มีกำลังพลจิตอาสาทั้งจังหวัดรวม 110,000 คน 

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด