พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายโวโลดีมีร์ เซเลนสกี ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งยูเครนคนใหม่ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2562

วันที่ 22 พ.ค. 2562 เวลา 20:01 น.

Views

ฯพณฯ นายโวโลดีมีร์ เซเลนสกี ประธานาธิบดีแห่งยูเครน กรุงเคียฟ ในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งยูเครน ข้าพเจ้ามีความยินดี ขอส่งคำอำนวยพร และความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อความสำเร็จและความสุขของท่านประธานาธิบดี ทั้งเพื่อความผาสุกและความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวยูเครน

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ไมตรีจิต มิตรภาพ และความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและยูเครน จะกระชับแน่นแฟ้นและเจริญงอกงามยิ่งขึ้นต่อไปในภายภาคหน้า

พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Tag : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชสาส์น ประธานาธิบดีแห่งยูเครน ยูเครน