ธนาคารออมสินปล่อยกู้ ผู้มีรายได้น้อยสร้างอาชีพ ดอกเบี้ย 0.75 %

วันที่ 23 พ.ค. 2562 เวลา 04:33 น.

Views

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินได้ออกมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ด้วยการปล่อยสินเชื่อ วงเงินกู้ไม่เกินรายละ 50,000 บาท ผ่อนชำระ 3-5 ปี ผ่อนชำระเงินต้น และดอกเบี้ยงวดรายเดือน สูงสุด 60 งวด ดอกเบี้ย 0.75 % ต่อเดือน กรณีกู้ 10,000 บาท ผ่อนชำระขั้นต่ำงวดละ 242 บาทต่อเดือน หากกู้ 50,000 บาท ผ่อนชำระขั้นต่ำงวดละ 1,209 บาทต่อเดือน

หวังให้ผู้มีรายได้น้อย นำเงินกู้ไปประกอบอาชีพใหม่ หรืออาชีพเสริม เช่น งานค้าขาย หรืองานบริการต่างๆ โดยผู้กู้ต้องมีสัญชาติไทย อายุครบ 20 ปี เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี, มีการประกอบอาชีพ มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอนสามารถติดต่อได้ ที่สำคัญต้องได้รับการรับรองค้ำประกันจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย. ซึ่งเรื่องนี้มีการโพสต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ว่าไม่จำเป็นต้องมีผู้ค้ำประกัน ถือว่าบิดเบือนไปจากเงื่อนไขที่แท้จริง

ผู้สนใจให้เตรียมเอกสารสำคัญประจำตัว พร้อมรูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพขอยื่นกู้ ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ

Tag : ธนาคารออมสิน