กระทรวงแรงงานฝึกอาชีพอิสระให้พนักงานทีวีดิจิทัล

วันที่ 23 พ.ค. 2562 เวลา 04:33 น.

Views

จากกรณีผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล 7 ช่อง ตัดสินใจคืนใบอนุญาตประกอบกิจการ ส่งผลให้มีพนักงานทีวีดิจิทัลจำนวนมากถูกเลิกจ้างและกำลังมองหาอาชีพใหม่อยู่ในขณะนี้

ทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือ กพร. กระทรวงแรงงาน จึงได้เตรียมแผนรองรับให้พนักงานกลุ่มนี้ปรับเปลี่ยนอาชีพ หรือเสริมทักษะให้สามารถทำงานใหม่ได้ โดยพนักงานที่สนใจจะประกอบอาชีพอิสระ หรือเข้าทำงานในสถานประกอบการอื่น สามารถขอเข้ารับการฝึกอาชีพได้กับ กพร. ซึ่งมีทั้งหลักสูตรระยะสั้นตั้งแต่ 3 - 10 วัน และหลักสูตรระยะยาวที่ใช้ระยะเวลาการฝึกตั้งแต่ 4 - 6 เดือน

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า หลักสูตรระยะสั้นที่เปิดฝึกอบรมให้นั้นประกอบไปด้วยการประกอบอาหารไทย ผู้ช่วยช่างแต่งผม การประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม การจัดการธุรกิจและการขายสินค้าออนไลน์ เทคนิคการสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อการท่องเที่ยว ศิลปะการต่อผ้า งานช่างซ่อมต่างๆ รวมถึงการอบรมหลักสูตรด้านภาษาต่างๆ

ส่วนผู้ที่ไม่สะดวกมาอบรมที่สาขาของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ยังสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ www.dsd.go.th โดยมีให้เลือกศึกษาถึง 15 อาชีพ