เริ่มแล้วการแสดงมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 23 พ.ค. 2562 เวลา 04:33 น.

Views

ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง การแสดงชุดต่างๆ เป็นไปอย่างงดงามสมพระเกียรติ เริ่มพร้อมกันทั่วประเทศเป็นเวลา 7 วัน ระหว่างวันที่ 22 - 28 พฤษภาคม

รูปแบบการจัดงานได้น้อมนำพระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "สืบสานรักษาและต่อยอดเป็นแนวทางจัดงาน นำเสนอศิลปวัฒนธรรมเชิงอนุรักษ์และร่วมสมัย อีกทั้งมีคณะนักแสดงจากประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนมาร่วมแสดงด้วยความปีติยินดีและภาคภูมิใจ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ไฮไลต์มหรสพสมโภชฯ เริ่มจากรำถวายพระพรอาศิรวาททวยราษฎร์น้อมเกล้าฯ ถวายจอมราชัน" การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ชุด "พระบารมีเกริกฟ้ารามาวตาร" "สถลมาศเฉลิมราชจักรี" และ "เล่ห์อสุรีเมืองลงกา" รวมทั้งการแสดงแสง สี เสียง ม่านน้ำไฟประดับ "แสงแห่งพระมหากรุณาธิคุณอบอุ่นหล้า"

นอกจากนี้ยังมีการแสดงมหาดุริยางค์สากลรวมใจภักดิ์ ดนตรีสากล, มหกรรม "ลูกทุ่งไทยเทิดไท้องค์ราชัน", มหาดุริยางค์ไทยแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ดนตรีไทย, หนังใหญ่วัดขนอน, หุ่นพื้นบ้านร่วมสมัยและหุ่นกระบอก, หนังตะลุงประโมทัยของภาคอีสาน หนังตะลุงภาคใต้ และหุ่นหลวงคณะไก่แก้ว, กระตั้วแทงเสือและโขนสด และนาฏศิลป์และดนตรีกลุ่มชาติพันธุ์ และมหกรรมเพลงพื้นบ้าน ได้แก่ ลำตัด เพลงฉ่อย อีแซว และเพลงทรงเครื่อง