News

หน่วยงานของรัฐจังหวัดต่างๆ จัดมหรสพสมโภชพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ที่จังหวัดเชียงใหม่ นายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัด นำข้าราชการ ประชาชน ทำพิธีบวงสรวงเปิดงานมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ ซึ่งจัดงานถึงวันที่ 28 พฤษภาคมนี้ โดยจะมีการฟ้อนรำในชุดต่างๆ อาทิ ฟ้อนเทิดไท้องค์ราชัน ฟ้อนม่านมุยเชียงตา เป็นศิลปะการแสดงแบบล้านนาที่หาชมได้ยาก ผู้ที่สนใจร่วมชมได้ตั้งแต่เวลา18.00-21.00 น. ของทุกวัน ที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์

ที่ภาคอีสาน นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำประชาชนพร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลือง จัดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นอกจากนี้ยังมีการจัดมหรสพสมโภช การแสดงโขนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และจัดกิจกรรมการแสดงรำเทิดพระเกียรติ การแสดงกลองยาว การแสดงหมอลำ รวมทั้งมีซุ้มสาธิตการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน สาธิตภูมิปัญญาพื้นบ้าน และการจำหน่ายสินค้าชุมชน อาหารพื้นเมือง โดยจะจัดตั้งแต่วันที่ 22-24 พฤษภาคม ตั้งแต่เวลา 6.00-21.00 น.

ที่จังหวัดศรีสะเกษ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะและงานมหรสพสมโภช เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งภายในงานมีการแสดงรำเทิดพระเกียรติชุด "ศรีสะเกษรวมใจ เทิดไท้องค์ราชา" โดยมีนางรำจากสภากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนกว่า 3,000 คน จาก 22 อำเภอ ร่วมการแสดง และแปรอักษรเฉลิมพระเกียรติ "ร.10 ทรงพระเจริญ" จำนวน 3,000 คน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ที่จังหวัดนครพนม นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นำเจ้าหน้าที่ และประชาชนประกอบพิธีบวงสรวงสักการะศาลหลักเมือง เทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเปิดงานมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งมีการแสดงรำถวายพระพร การแสดงนครพนมรื่นเริง การแสดงโปงลาง และเดินแบบผ้าไทยเทิดไท้องค์ราชัน