ศิษย์เก่า มจพ.แถลงประณาม มงคลกิตติ์

วันที่ 23 พ.ค. 2562 เวลา 11:23 น.

Views

สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) เปิดวิดีโอคลิปที่เป็นที่มา เป็นคลิปที่ นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ บันทึกไว้ และพูดถึงวีรกรรมสมัยเรียนมีเนื้อหาที่ส่อไปในทางทำลายชื่อเสียงมหาวิทยาลัย

นายมานพ มานะสกุลกิจ นายกสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.เสนอให้มหาวิทยาลัยริบเกียรติคุณ เกียรติบัตรที่เคยมอบให้ นายมงคลกิตติ์ ด้วย เพราะถือว่าได้พูดสร้างความเสื่อมเสียให้กับ มจพ. กระทบต่อภาพลักษณ์

และจากการตรวจสอบเนื้อหาที่พูด ไม่เป็นความจริง ทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อสถาบัน อีกทั้งนายมงคลกิตติ์ ยังได้ดำรงตำแหน่งที่ทรงเกียรติที่ประชาชนเลือกตั้งเข้ามาเป็นผู้แทน ควรต้องเป็นตัวอย่างที่ดีต่อสังคมถึงแม้ก่อนหน้านี้ นายมงคลกิตติ์จะเข้ามาทำพิธีขอขมาและกล่าวคำขอโทษ แต่คณะทำงานเห็นว่ายังไม่เพียงพอ เพราะการกระทำไม่ยั้งคิด ไม่เหมาะสมกับบุคคลสาธารณะ

จากการประชุมร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันมีมติขอประณามการกระทำดังกล่าว และขอให้นายมงคลกิตติ์ สำนึกและกระทำในสิ่งที่สมควร พร้อมทั้งต้องออกมายอมรับด้วยว่า เรื่องที่เผยแพร่ออกไปไม่เป็นความจริง

ตอนนี้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน รวบรวมรายชื่อได้กว่า 8,000 ชื่อแล้ว เตรียมพิจารณาล่ารายชื่อถอดถอนนายมงคลกิตติ์ ออกจากเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่อไป