News

ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้อง ธนาธร ปมถือหุ้นสื่อ

องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเป็นเอกฉันท์รับคำร้องที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้วินิจฉัยสมาชิกภาพ สส.ของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ สิ้นสุดลงหรือไม่ จากกรณีถือหุ้นในกิจสารหนังสือพิมพ์ หรือสื่อมวลชนใด อันเป็นลักษณะต้อง ห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสส.โดยกำหนดให้นายธนาธรชี้แจงภายใน 15 วัน หากไม่แจ้งภายในกำหนดถือว่าไม่ติดใจ แต่ไม่มีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากประเด็นดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติหน้าที่

ขณะที่หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ นำเอกสารเรียก 2 พยานการโอนหุ้น วี-ลัค มาให้ถ้อยคำกับ กกต.หลังจาก กกต.ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ มาเผยแพร่ ผ่านเฟสบุ๊ก เพื่อสะท้อนว่ากกต.เร่งรัดส่งคดี ทั้ง ๆ ที่กระบวนการไต่สวนยังไม่เสร็จสิ้น อาจผิดกฎหมายอาญามาตรา 157 และกฎหมาย กกต.มาตรา 69 ใช้อำนาจโดยมิชอบ