News

กองสลากเตรียมออกลอตโตทบเงินรางวัลแจ็กพอต 2 เท่าคาดรางวัลที่หนึ่งถึงหลักร้อยล้านบาท!

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเตรียมออกสลากรูปแบบใหม่ทั้งสลาก 2 ตัว 3 ตัวหรือสลากออนไลน์ ที่น่าสนใจที่สุดคือ สลากลอตโตคล้ายต่างประเทศ แต่จะทบเงินรางวัลกรณีไม่มีใครถูกแจ็กพอตงวดก่อน ให้ผู้ถูกในงวดต่อมา 2 เท่า คาดรางวัลที่ 1 สูงถึงหลักร้อยล้านบาท

นายธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลกล่าวถึงการบังคับใช้ พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.2562 ว่า เปิดกว้างให้สำนักงานสลากดำเนินการออกสลากในรูปแบบใหม่ๆได้เหมือน พ.ร.บ.ฉบับเดิม ทั้งสลาก 2 ตัว 3 ตัว หรือสลากออนไลน์หรือ สลากผ่านคอมพิวเตอร์ได้ แต่จะมีรายละเอียดเรื่องรางวัลที่ 1 ในกรณีที่มีการออกสลากลอตโต

กฎหมายใหม่กำหนดให้ทบเงินรางวัลที่ 1 ได้ไม่เกิน 1 งวด หากยังไม่มีผู้ถูกรางวัล เงินจะถูกส่งเข้าคลังทันที ต่างจากสลากลอตโตของต่างประเทศ ที่จะทบเงินรางวัลไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีผู้ถูกรางวัล ทั้งนี้คณะกรรมการสลากฯ ศึกษาเรื่องการออกสลากรูปแบบใหม่และเงินรางวัลต่างๆไว้หมดแล้ว เพื่อแก้ไขปัญหาสลากเกินราคาที่ยังคงเป็นปัญหาอยู่ให้ได้ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการสลากชุดปัจจุบันแต่งตั้งโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จึงจะหมดวาระหลังจาก คสช.หยุดปฏิบัติหน้าที่ภายใน 60 วัน ดังนั้นต้องรอคณะกรรมการชุดใหม่พิจารณา

พ.ต.อ. บุญส่ง จันทรีศรี ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกล่าวว่า การออกผลิตภัณฑ์ใหม่โดยเฉพาะสลากลอตโต ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณารูปแบบการออก จำนวนรางวัล จำนวนงวด และเงินรางวัลที่จะจ่ายให้กับผู้ถูกรางวัล ในกฎหมายใหม่กำหนดให้สมทบเงินรางวัลได้ไม่เกิน 1 งวด หมายถึง กรณีการออกรางวัลงวดวันที่ 1 ไม่มีผู้ถูกรางวัลแจ็คพ็อต หรือรางวัลอื่น ๆ ก็จะนำเงินรางวัลในงวดดังกล่าวไปสมทบในการออกรางวัลงวดวันที่ 16 และถ้าในงวดวันที่ 16 ยังไม่มีผู้ถูกรางวัลแจ็กพอต ก็จะนำเงินรางวัลของวันที่ 1 ก่อนหน้านี้นำส่งเป็นรายได้ของแผ่นดิน

โดยจะสมทบในลักษณะนี้ไปเรื่อย ๆ ต่างจากการจ่ายรางวัลแจ็กพอตของต่างประเทศที่จะมีการสมทบต่อไปเรื่อย ๆ ทุกงวดทั้งนี้ ในส่วนของการจ่ายเงินรางวัลแจ็กพอตจะต้องเป็นไปตามกฎหมายสลากฯ ฉบับใหม่ คือ 60% เป็นการจ่ายเงินรางวัล 23% เป็นรายได้รัฐ และอีก 17% รางวัลเป็นค่าบริหารจัดการ โดยเงินรางวัลแจ็คพ็อตจะผันแปรไปตามจำนวนผู้ซื้อในแต่ละงวด เช่น ในงวดวันที่ 1 มีรายได้จากการขายลอตโตรวม 100 ล้านบาท ก็จะแบ่งไปจ่ายเป็นเงินรางวัล 60 ล้านบาท

รางวัลแจ็กพอตจะกำหนดเป็นสัดส่วนอยู่ในวงเงิน 60 ล้านบาทดังกล่าว แต่ข้อมูลจากการขายหวยบนดินในรัฐบาลชุดที่ผ่านๆ มา พบว่า ได้รับความนิยมมาก มียอดขายต่องวดสูงสุดถึง 3 พันล้านบาท ถ้ามีประชาชนสนใจซื้อลอตโตในระดับดังกล่าวสูงสุด 3 พันล้านบาทต่องวด ก็จะเป็นเงินรางวัลที่จะจ่ายให้ผู้ถูกรางวัลตามกฎหมาย ประมาณ 1.8 พันล้านบาท และทำให้ต้องมีการแบ่งรางวัลแจ็กพ็อตสำหรับรางวัลที่ 1 ในประมาณหลักร้อยล้านบาทขึ้นไป

ขณะนี้กองสลากฯ อยู่ระหว่างพิจารณาสัดส่วนการจ่ายเงินรางวัลให้สลากลอตโต ว่าเท่าใดควรจะมีความเหมาะสม โดยในหลักการสลากแบบลอตโต อาจมีผู้ถูกรางวัลใหญ่แจ็กพอตเพียง 1 คนก็ได้ หรือมากกว่า 10 คนก็ได้ ถ้ามีการซื้อเลขเดียวกันแล้วถูกหลายคนก็จะนำเงินรางวัลมาหารกัน ซึ่งต่างจากสลากกินแบ่งรัฐบาลในปัจจุบัน ที่มีการกำหนดเงินรางวัลตายตัว โดยรางวัลที่ 1 จะได้ 6 ล้านบาท การออกสลากล็อตโตจะต้องมีการเสนอรัฐบาลใหม่เพื่อพิจารณาความเหมาะสม

สำหรับโทษผู้ขายสลากเกินราคาในกฏหมายฉบับใหม่คือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท โทษสำหรับผู้ขายสลากในสถานศึกษาปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท และโทษสำหรับผู้ขายสลากให้กับบุคคลที่อายุต่ำกว่า 20 บริบูรณ์ปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท