ศาลรัฐธรรมนูญสั่ง ธนาธร หยุดปฏิบัติหน้าที่ สส. ปมถือหุ้นสื่อ

วันที่ 23 พ.ค. 2562 เวลา 20:14 น.

Views

ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้อง กกต.สอบปมหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ถือหุ้นสื่อ พร้อมสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ สส. จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัย

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์รับคำร้อง กกต.ที่ขอให้วินิจฉัยว่า การถือครองหุ้นสื่อในบริษัท วี-ลัคมีเดีย จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจสื่อ เข้าลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น สส. เป็นผลทำให้สมาชิกภาพ สส.สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101(6) ประกอบมาตรา 98(3) หรือไม่ นอกจากนั้นยังมีมติ 8 ต่อ 1 สั่งให้ นายธนาธร หยุดปฏิบัติหน้าที่ สส.ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 วรรค 2 จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพิรุธในการโอนหุ้นที่ไม่มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งแตกต่างจากในอดีตที่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นทุกครั้งจะส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ระบุวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมมีหนังสือนำส่งนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานครในเวลาใกล้ชิดกัน จึงมีเหตุอันควรสงสัยว่า นายธนาธร มีกรณีตามที่ถูกร้อง ประกอบกับการปฏิบัติหน้าที่ของ นายธนาธร อาจก่อให้เกิดปัญหาข้อกฎหมาย และการคัดค้านโต้แย้ง เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานสำคัญของที่ประชุมสภาได้ ส่งผลให้ นายธนาธรหมดโอกาสร่วมงานรัฐพิธีเปิดสมัยประชุมสภาในวันพรุ่งนี้

ด้าน นายธนาธร ระบุไม่ได้รับความเป็นธรรม มีความพยายามสกัดกั้นไม่ให้ตนเข้าสภา แต่ยังยืนยันเดินหน้ารวมพรรคการเมืองตั้งรัฐบาลสกัดการสืบทอดอำนาจต่อ แม้ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ สส.ก็ตาม โดยพร้อมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรี

Tag : ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ธนาธร หยุดปฏิบัติหน้าที่ สส ศาลรัฐธรรมนูญ