รายงานพิเศษ : ค่ายเยาวชน ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 14

วันที่ 24 พ.ค. 2562 เวลา 06:54 น.

Views

ภาคเอกชน ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย พาเยาวชนที่ชนะเลิศในโครงการ โตโยต้า ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 14 บินลัดฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่น เปิดประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ ๆ ต่อยอดองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ลงสนามข่าวนี้กับคุณเจษฎา อุปนิ

น้อง ๆ เยาวชนที่ชนะเลิศโครงการโตโยต้า ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 14 ดูจะสนุกสนานและให้ความสนใจเป็นพิเศษ กับการทดลองรถยนต์ที่ใช้พลังงานแรงดันน้ำ หรือไฮโดรเจน ภายในสถาบันสิ่งแวดล้อม โตโยต้า ชิราคาวาโก ประเทศญี่ปุ่น แห่งนี้ ต้นแบบพลังงานทดแทน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอนาคต

เช่นเดียวกับกิจกรรมเดินสำรวจป่า ศึกษาเส้นทางธรรมชาติ ที่น้อง ๆ จะได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับป่า และการใช้ทรัพยากรเหล่านี้อย่างรู้คุณค่า

ที่โรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานลม เมืองโยโกฮามา หรือฮามะวิง ก็น่าสนใจ ได้เรียนรู้การใช้พลังงานลม พลังงานสะอาดเพื่อสิ่งแวดล้อม

เช่นเดียวกับชุมชนเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมโตโยต้า หรือ Toyota Ecoful Town นำเสนอรูปแบบการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระหว่างคน รถยนต์ และบ้านอัจฉริยะ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จำลองต้นแบบแห่งอนาคต คนอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน

การดำเนินงานภายใต้โครงการ โตโยต้า ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 14 ประกอบไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีส่วนผลักดันให้ผู้เข้าร่วม ได้มีกิจกรรมที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ภายใต้แนวทางโครงการ ประกอบด้วย การจัดพื้นที่สีเขียว การจัดการขยะอย่างครบวงจรและเหมาะสม การจัดการพลังงานและส่งเสริมพลังงานทางเลือก มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วม ทั้งประเภทโรงเรียนและชุมชน รวม 80 โครงการ ซึ่งได้คัดเลือกผู้ชนะเหลือ 6 โครงการ

ส่วนกิจกรรมทัศนศึกษาครั้งนี้ ถือเป็นประสบการณ์ดี ๆ ที่ผู้เข้าร่วมได้นำองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ ไปต่อยอดปรับใช้อย่างเป็นรูปธรรม

Tag : สนามข่าว 7 สี เกาะติดข่าวดัง โตโยต้า ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 14 ญี่ปุ่น โรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานลม ชุมชนเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมโตโยต้า ฮามะวิง สถาบันสิ่งแวดล้อม Toyota Ecoful Town