News

พยากรณ์อากาศวันนี้ 24 พฤษภาคม 2562

อุณหภูมิโลก : พยากรณ์อากาศวันนี้ 24 พฤษภาคม 2562

วันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนได้ 60 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ แต่หลายพื้นที่ทั่วไทยอาจมีฝนลดลงไปบ้าง...