ธนาคารอาคารสงเคราะห์เตรียมเปิดบ้านล้านหลัง ระยะ 2

วันที่ 24 พ.ค. 2562 เวลา 04:30 น.

Views

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการบ้านล้านหลัง ซึ่งธนาคารเปิดรับคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคมที่ผ่านมา พบว่ามีผู้ที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อแล้วกว่า 6,300 ราย รวมวงเงิน 4,300 ล้านบาท ธนาคารยังเร่งติดตามให้ผู้ที่มาจองสิทธิ์สินเชื่อโครงการบ้านล้านหลังให้เข้ามาติดต่อยื่นคำขอกู้เงินให้ครบทุกราย ภายในเดือนกรกฎาคมนี้ ก่อนที่จะเปิดให้ประชาชนจองสิทธิ์สินเชื่อโครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 2 ภายในเดือนกันยายนนี้

โดยสินเชื่อของโครงการบ้านล้านหลัง คิดดอกเบี้ยเพียง 3% คงที่นานสูงสุด 5 ปี สำหรับผู้มีรายได้ไม่เกินเดือนละ 25,000 บาท ซึ่งธนาคารจะรวบรวมผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ที่มีแผนก่อสร้างโครงการที่อยู่อาศัย ราคาไม่เกิน 1,000,000 บาท มาเข้าร่วมโครงการให้ได้ไม่ต่ำกว่า 20,000 หน่วยต่อปี

ด้าน นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า โครงการบ้านคนไทยประชารัฐจำนวนกว่า 2,000 หน่วย มีผู้จองเต็มแล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล ก่อนส่งให้ธนาคารผู้ปล่อยเงินกู้ โดยเตรียมขยายโครงการบ้านคนไทยประชารัฐ ระยะที่ 2 เพิ่มอีก 10 พื้นที่ ภายในปีหน้า

ส่วนโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ ได้ผ่านการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว 2 พื้นที่ เตรียมเปิดจองอีก 1,000 หน่วย ส่วนโครงการบ้านมั่นคง เพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยในเขตชุมชนแออัดและบุกรุกพื้นที่คูคลอง เตรียมทำสัญญาเช่าเพิ่มอีก 1,500 ราย ภายในปีนี้