ราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญ 24 พ.ค.2562

วันที่ 24 พ.ค. 2562 เวลา 04:30 น.

Views

สภาพอากาศที่แปรปรวน ส่งผลให้แปลงผักของเกษตรกรได้รับผลกระทบ ผักสดหลายรายการมีปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง ไม่เพียงพอต่อความต้องการราคาผักสดมีการปรับราคา ส่วนราคาไข่ไก่ เนื้อสัตว์ ยังคงตัว

ราคาผัก
ผักกาดหอม                 กก.ละ             100-102   บาท
มะเขือเทศสีดา              กก.ละ             45-48     บาท
มะเขือเทศผลใหญ่            กก.ละ             38-40     บาท
ถั่วฝักยาว                  กก.ละ             45-48     บาท
ผักชี                      ขีดละ              12-13     บาท
แตงกวา                   กก.ละ             18-20     บาท

ราคาไข่
ไข่เป็ด กลาง               ฟองละ            3.80-3.90  บาท
ไข่ไก่ เบอร์ 2              ฟองละ            3.30-3.40  บาท 
ไข่ไก่ เบอร์ 3              ฟองละ            3.20-3.30  บาท

ราคาเนื้อสัตว์
เนื้อหมู (สะโพก/ไหล่)        กก.ละ            145-150    บาท
หมูสามชั้น                  กก.ละ            160-165    บาท
ไก่สดทั้งตัว (ไม่รวมเครื่องใน)  กก.ละ            65-70      บาท
กุ้งขาว                    กก.ละ            170-200    บาท
ปลาทูนึ่ง (ขนาด 3 ตัว/เข่ง)   เข่งละ            20-30      บาท        
ปลานิล                    กก.ละ            60-80      บาท

ราคาผลไม้
ส้มเขียวหวาน(สายน้ำผึ้ง)เบอร์ 5 กก.ละ           65-70      บาท
ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง           กก.ละ           130-160    บาท
ทุเรียนพันธุ์ชะนี               กก.ละ           80-110     บาท
เงาะโรงเรียน               กก.ละ           40-45      บาท
มังคุด(ผิวมัน)                กก.ละ           35-40      บาท          

ที่มา : กรมการค้าภายใน