เปิดสมัครโครงการโซลาร์ภาคประชาชนแล้ววันนี้

วันที่ 24 พ.ค. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เปิดให้ประชาชนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ "โซลาร์ภาคประชาชน" ผ่านทางเว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวง หรือ กฟน. และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. ตั้งแต่วันนี้ โดยมีเป้าหมายรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการปริมาณรวม 100 เมกะวัตต์ หมดเขตรับสมัครภายในปีนี้ เพื่อเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้า

โดย กฟน.จะรับซื้อไฟฟ้า 30 เมกะวัตต์ ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ, นนทบุรี และสมุทรปราการ ส่วน กฟภ.จะรับซื้อไฟฟ้า 70 เมกะวัตต์ ในพื้นที่ 74 จังหวัด กำหนดราคารับซื้อไฟฟ้าหน่วยละ 1.68 บาท โดยมีระยะเวลารับซื้อ 10 ปี

สำหรับการลงทุนโซลาร์ภาคประชาชน กำลังไฟฟ้า 10 กิโลวัตต์ จะใช้เงินลงทุนประมาณ 350,000 – 400,000 บาท ระยะเวลาคุ้มทุน 5-7 ปี โดย กฟน. และ กฟภ.จะทยอยประกาศชื่อผู้ผ่านการพิจารณาทางเว็บไซต์ตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไป เพื่อทำสัญญาซื้อ-ขายไฟฟ้าต่อไป

ด้าน กฟน.ระบุว่าพร้อมส่งเสริมให้บ้านและอาคารที่อยู่อาศัยติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา เพื่อใช้เองและสามารถขายไฟฟ้าส่วนที่เหลือเข้าสู่ระบบของการไฟฟ้าได้ ซึ่ง กฟน.จะเปิดรับสมัครทางออนไลน์จนกว่าจะครบจำนวน 30 เมกะวัตต์ โดยพิจารณาผู้สมัครจากวันเวลาที่ได้รับแบบคำขอขายไฟฟ้า และเอกสารครบถ้วน ซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบภายในปีนี้