News

จับตา ขั้วไหนได้จัดตั้งรัฐบาล

ขั้วที่ 1. ขั้วลงนามสัตยาบัน (เพื่อไทย 136/อนาคตใหม่ 80/เสรีรวมไทย 10/ ประชาชาติ 7/ เศรษฐกิจใหม่ 6/ เพื่อชาติ 5/ ปวงชนชาวไทย 1 รวม 245 เสียง
ขั้วที่ 2. ขั้วพลังประชารัฐ (พลังประชารัฐ 115/ ชาติไทยพัฒนา 10/ รวมพลังประชาชาติไทย 5/ ชาติพัฒนา 3/ พลังท้องถิ่นไทย 3/ รักษ์ผืนป่าประเทศไทย 2/ พลังชาติไทย 1 และ 11 พรรคเล็ก/ ประชาภิวัฒน์/ ไทยศรีวิไลย์/  พลังไทยรักไทย/ ครูไทยเพื่อประชาชน/ ประชานิยม/ ประชาธรรมไทย/ ประชาชนปฎิรูป/ พลเมืองไทย/ ประชาธิปไตยใหม่/ พลังธรรมใหม่/ ไทรักธรรม รวม 150
ขั้วที่ 3 อนาคตใหม่ 80/ ประชาธิปัตย์ 52/ ภูมิใจไทย 51รวม 183

ลุ้น ประชาธิปัตย์ และภูมิใจไทย รวมกับฝ่ายไหน ตัวแปรสำคัญ ในการจัดตั้งรัฐบาล