พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย

วันที่ 24 พ.ค. 2562 เวลา 19:46 น.

Views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย ในการที่สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย พระองค์ที่ 7 สุลต่านแห่งรัฐปะหัง พระองค์ที่ 5 และพระราชบิดาของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย สิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่าน อับดุลละฮ์ เรียยาตุดดิน อัล-มุซตาฟา บิลละฮ์ ชะฮ์ อิบนี อัล-มาร์ฮุม สุลต่าน ฮาจี อะฮ์มัด ชะฮ์ อัล-มุซตาอิน บิลละฮ์ สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย พระองค์ที่ 16 กรุงกัวลาลัมเปอร์

หม่อมฉันและพระราชินี รู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่า สุลต่าน ฮาจี อะฮ์มัด ชะฮ์ อัล-มุซตาอิน บิลละฮ์ อิบนี อัล-มาร์ฮุม สุลต่าน อาบู บาการ์ เรียยาตุดดิน อัล-มุอัดซัม ชะฮ์ พระราชบิดาผู้ทรงเป็นที่รักของฝ่าพระบาท สิ้นพระชนม์ และในฐานะสุลต่านแห่งรัฐปะหัง และสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย พระองค์ที่ 7 จะทรงได้รับการรำลึกถึง และทรงเป็นที่เคารพชื่นชมยิ่งในประเทศไทย ที่ไม่เพียงแต่ทรงอุทิศพระองค์ เพื่อสร้างเสริมความผาสุกและความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศและประชาชนชาวมาเลเซีย แต่ยังทรงมีพระทัยตั้งมั่นในการส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดระหว่างมาเลเซียและประเทศไทยอีกด้วย

ในนามของประชาชนชาวไทย หม่อมฉันและพระราชินี ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ รวมทั้งประชาชนของรัฐปะหัง และประชาชนชาวมาเลเซีย สำหรับการสูญเสียอันใหญ่หลวงครั้งนี้

พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Tag : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชสาส์น