องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัย เขตบางพลัด

วันที่ 24 พ.ค. 2562 เวลา 19:48 น.

Views

ที่ห้องประชุมโรงเรียนวัดวิมุตยาราม เขตบางพลัด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ร่วมกับ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน ประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัย ซึ่งอาศัยอยู่บริเวณซอยจรัญสนิทวงศ์ 96/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ โอกาสนี้ ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวแก่ผู้ประสบอัคคีภัยให้รับทราบ

จากนั้นได้ลงพื้นที่ ณ ชุมชนซอยจรัญสนิทวงศ์ 96/1 ซึ่งประสบอัคคีภัย เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยต้นเพลิงเกิดที่บ้านเลขที่ 161/1 ซึ่งเป็นบ้านไม้เก่าปลูกติดต่อกัน ขณะเกิดเหตุมีลมกระโชกแรง ทำให้เพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็ว มีบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย 9 หลังคาเรือน รวม 10 ครอบครัว โดยหน่วยงานต่าง ๆ ได้ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น และเขตบางพลัด ได้ออกหนังสือรับรองแก่ผู้ประสบอัคคีภัย เพื่อเป็นหลักฐานในการขอรับการช่วยเหลือทางราชการต่อไป

Tag : พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ถุงพระราชทาน ผู้ประสบอัคคีภัย มูลนิธิราชประชานุเคราะห์