การประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดแรก เริ่มขึ้นแล้ว

วันที่ 25 พ.ค. 2562 เวลา 10:01 น.

Views

รายงานสดจากหอประชุมใหญ่ บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) : การประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดแรก เริ่มขึ้นแล้ว เป็นที่จับตาว่าการประชุมจะเป็นไปโดยราบรื่นหรือไม่ และใครจะดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร...