News

นายพรเพชร วิชิตชลชัย รั้งตำแหน่งประธานวุฒิสภาตามคาด

การประชุมวุฒิสภาครั้งแรก มี ร้อยเอกทินพันธุ์ นาคาตะ สมาชิกวุฒิสภา ที่มีอาวุโสสูงสุด ทำหน้าที่ประธานชั่วคราว เพื่อเลือกประธานวุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภา โดยที่ประชุมมีมติเลือก นายพรเพชร วิชิตชลชัย เป็นประธานวุฒิสภา และเลือก พลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพร กับ นายศุภชัย สมเจริญ เป็นรองประธานวุฒิสภาคนที่ 1 และ 2 ตามลำดับ ซึ่งทั้ง 3 ตำแหน่งเป็นการเสนอเพียงชื่อเดียวแบบไร้คู่แข่ง ทำให้ทั้ง 3 คนได้รับตำแหน่งอัตโนมัติ ไม่ต้องลงคะแนนลับ และทั้งหมดได้แสดงวิสัยทัศน์ต่อที่ประชุม โดยต่างก็มั่นใจว่าจะทำหน้าที่ นำพาองค์กรได้เป็นอย่างดี

ความรวดเร็วในการเลือกประธานและรองประธานวุฒิสภาครั้งนี้ เป็นการสยบข่าวที่ระบุว่า สว.เสียงแตก ถือเป็นการส่งสัญญาณถึงทิศทางการลงคะแนนเลือกนายกรัฐมนตรี ที่กำลังจะเกิดขึ้น ว่าคะแนน 250 สว.จะเป็นไปอย่างมีเอกภาพ