สมอ.บุกทลายแหล่งผลิตปลั๊กพ่วงไม่ได้มาตรฐาน

วันที่ 25 พ.ค. 2562 เวลา 04:42 น.

Views

นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าบุกตรวจ บริษัทพลอยวรินทร์ เทรดดิ้ง (1999) ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร หลังได้รับแจ้งว่ามีการลักลอบผลิตชุดสายพ่วง หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า "ปลั๊กพ่วง" แบบที่พบจำหน่ายตามร้านค้าทั่วไป และร้านจำหน่ายสินค้า 20 บาท ไม่ได้มาตรฐาน

โดยพบว่าโรงงานดังกล่าวเป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนพลาสติกและชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ชุดสายพ่วง, ขั้วหลอดไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์พลาสติกสำหรับเครื่องครัวอื่นๆ โดยขณะเข้าตรวจสอบ พบพนักงานของโรงงานกำลังทำการผลิตปลั๊กพ่วง และพบสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานประกอบแล้วเสร็จ รอการจำหน่ายจำนวน 12,049 ตัว จึงได้อายัดสินค้าดังกล่าวไว้ทั้งหมด

นอกจากนี้ ยังตรวจสอบพบชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้ารอการประกอบเป็นปลั๊กพ่วงอีกกว่า 100,000 ชิ้น มูลค่ากว่า 15 ล้านบาท จึงยึดอายัดไว้ห้ามเคลื่อนย้ายและนำไปใช้งาน เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปประกอบเป็นปลั๊กพ่วงได้อีก พร้อมแจ้งให้ผู้ประกอบการเรียกคืนสินค้าจากผู้จำหน่ายสินค้าของทางบริษัททั้งหมด เพื่อป้องกันสินค้าไม่ได้มาตรฐานดังกล่าวถึงมือผู้บริโภค ซึ่งจะทำให้เกิดอันตรายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน

สำหรับบทลงโทษผู้ประกอบการรายนี้ เบื้องต้น กรณีผลิตสินค้าโดยไม่ได้รับใบอนุญาตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ มอก. โทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

Tag : สนามข่าว 7 สี