News

กยศ.เปิดรับสมัครงาน 61 อัตรา ตำแหน่งทวงหนี้ ติดตามลูกหนี้ที่ไม่ยอมชำระค่างวด

เว็บไซต์ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ.ได้เผยแพร่ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริการหนี้ จำนวนถึง 61 อัตรา เพื่อทำหน้าที่ติดตามหนี้สินจากลูกหนี้ กยศ.ที่ไม่ยอมชำระค่างวด

โดยผู้สนใจสมัครเข้าทำงานต้องมีคุณสมบัติ มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 23 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี มีเงินเดือน 15,000 บาท สามารถยื่นสมัครได้ทางอีเมลของ กยศ. หรือยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงาน กยศ.อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 21-28 พฤษภาคมนี้

ก่อนหน้านี้ กยศ.ประสบปัญหาผู้กู้ยืมเงินเรียนจำนวนมาก เมื่อจบการศึกษา มีงานทำแล้ว ไม่ยอมชำระคืนเงินกู้ ซึ่งล่าสุด กยศ.ได้ใช้วิธีให้นายจ้างที่เป็นหน่วยงานราชการ และองค์กรเอกชนรายใหญ่ หักเงินเดือนลูกหนี้ เพื่อชำระหนี้คืน กยศ.