พิธีเปิดสถานธนานุเคราะห์ (โฉมใหม่) อัตราดอกเบี้ยต่ำช่วยเหลือประชาชน

วันที่ 25 พ.ค. 2562 เวลา 04:42 น.

Views

เมื่อวานนี้ นายอภิชาต อภิชาตบุตร รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย นายบุญเลิศ พัฒนารุ่งอโนทัย ผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์ จัดพิธีเปิดสถานธนานุเคราะห์ หรือโรงรับจำนำของรัฐ สาขาที่ 4 แห่งใหม่ ย่านใจกลางเมือง ประตูน้ำ ซึ่งย้ายสถานที่ตั้งจากเดิมที่อยู่เป็นอาคารจากสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปรับโฉมใหม่ที่ทันสมัย นำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น สร้างความประทับใจ ความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้มาใช้บริการ

วัตถุประสงค์หลักของโรงรับจำนำแห่งรัฐ รับจำนำด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำ และตรึงระดับอัตราดอกเบี้ยเพื่อไม่ให้โรงรับจำนำเอกชนเรียกค่าบริการสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้ที่มีรายได้น้อย หรือผู้ที่ประสบปัญหาทางการเงิน ไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ สำหรับผู้เข้ามาใช้บริการ ยังมีแอปพลิเคชันไว้แจ้งเตือนการต่ออายุตั๋วให้กับผู้ใช้บริการ เมื่อครบกำหนดจะข้อความแจ้งเตือนให้ทราบทันที บริการนี้เพื่อไม่ให้ผู้ใช้บริการพลาดการส่งดอกผ่อนต้นนั่นเอง

Tag : สนามข่าว 7 สี