หวั่นผังเมืองใหม่ กทม.เอื้อประโยชน์สร้างตึกสูง

วันที่ 25 พ.ค. 2562 เวลา 01:04 น.

Views

ตัวแทน 10 ชุมชนในกรุงเทพมหานคร นำโดย หัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค รวมตัวกันไปคัดค้านร่างผังเมืองรวมฉบับใหม่ ในการเปิดประชุมรับฟังข้อคิดเห็นประชาชน ที่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง

ประเด็นที่ย้ำ ขอให้ทบทวนมาตรการที่เอื้อประโยชน์โครงการอสังหาริมทรัพย์ เพราะหวั่นผลกระทบจากการก่อสร้างตึกสูง การปรับผังใหม่ที่จะเอื้อประโยชน์ให้การก่อสร้างคอนโดมิเนียม อาคารขนาดใหญ่ ท่ามกลางชุมชนที่มีความแออัดอยู่แล้ว ยิ่งสร้างความเดือดร้อนให้ชาวชุมชน ทั้งปัญหาจราจร ที่จอดรถ รถติดในซอย น้ำท่วม ฝุ่นควัน และเสียงรบกวน

ขณะที่ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ระบุ ประชาชนสามารถใช้สิทธิในการยื่นร้องเรียนได้ ถ้าพบว่าการก่อสร้างไปลิดรอนสิทธิ กฎหมายมีขั้นตอนการพิจารณา กำกับดูแลตาม พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อม และ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร

ร่างผังเมืองรวมฯ ฉบับใหม่นี้มี 4 แผนผังคือ ผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน, ผังที่โล่ง, ผังโครงการคมนาคมและขนส่ง และผังโครงการกิจการสาธารณูปโภค

ตอนนี้กรุงเทพฯ เติบโตทุกด้านไม่ว่าจะเป็นสัดส่วนประชาชนในพื้นที่, ระบบขนส่งสาธารณะ ถนน โครงการรถไฟฟ้า การปรับปรุงผังเมือง กทม.เน้นให้สมประโยชน์ และสอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่

หลังประชุมวันนี้ กทม.จะนำข้อคิดเห็นไปปรับแก้ไขร่างผังเมือง นำเสนอคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการผังเมือง ให้ความเห็นชอบ ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการปิดประกาศ 90 วัน ที่จะเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงข้อคิดเห็นได้ ก่อนประกาศลงราชกิจจานุเบกษา ใช้ผังเมืองรวมฉบับใหม่ ในปี 2563