7 สีปันรักให้โลก ร่วมรณรงค์ วันสิ่งแวดล้อมโลก

วันที่ 25 พ.ค. 2562 เวลา 01:04 น.

Views

วันสิ่งแวดล้อมโลก ที่องค์การสหประชาชาติ หรือ UN กำหนดให้ตรงกับวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เพื่อดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ให้ทั่วโลกได้ตระหนักและร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ซึ่งปีนี้นักแสดงช่อง 7HD ยูโร ยศวรรธน์ และ พระพาย รมิดา ในฐานะ พรีเซ็นเตอร์โครงการ 7 สีปันรักให้โลก พร้อมด้วย เกด ศิริกุล ผู้ประกาศข่าว "เช้าข่าว 7สี" และ บอย ธนพัต จากคอลัมน์ข่าวสิ่งแวดล้อม "กรีนรีพอร์ต" ไปร่วมกิจกรรมรณรงค์ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ร่วมกับกรุงเทพมหานคร องค์กรสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ และภาคีเครือข่าย ที่จะจัดกิจกรรมตลอด 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 5 - 7 มิถุนายน 2562 ภายใต้คำขวัญ "หยุดหมอกควันและอากาศพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของคนกรุงเทพฯ" โดยจะขอความร่วมมือช่วยกัน 15 มาตรการลด และ 2 มาตรการเพิ่ม เช่น การลดฝุ่นพิษจากจราจร ลดฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง จากการเผา และร่วมกันเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ส่วนการจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก กรุงเทพมหานครกำหนดจัดที่บริเวณโซนอีเดน ชั้น 1 ศูนย์การค้า เซ็นทรัล เวิลด์ โดยจะมีบูธกิจกรรมให้ความรู้เรื่องมลพิษทางอากาศ แจกปุ๋ย ต้นไม้ การเสวนาให้รู้เท่าทันภัยจากมลพิษทางอากาศในยุคดิจิทัล และการแสดงอีกมากมาย