News

ทุ่งบัวแดง แห้งเฉา แหล่งท่องเที่ยวโคราชวิกฤต

25 พฤษภาคม 2562 สถานการณ์ภัยแล้งในหลายพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมา ยังคงส่งผลกระทบในวงกว้างแม้ว่าจะย่างเข้าสู่ฤดูฝนแล้วก็ตาม โดยแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัด อย่างเช่น "ทุ่งบัวแดง" บ้านดอนเปล้า หมู่ 6 ต.บ้านเหลื่อม อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา ห่างจากตัวเมืองนครราชสีมา ประมาณ 90 กิโลเมตร ซึ่งในบึงขนาด 3,600 ไร่ มีดอกบัวแดงเกิดอยู่กว่า 1,500 ไร่ เพราะความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ จนทำให้มีนกน้ำนานาชนิด อาทิ นกเป็ดน้ำ นกกวัก นกกระเต็น นกกาบบัว และนกปากช้อน เป็นต้น อาศัยอยู่นับหมื่นตัว ทำให้บึงแห่งนี้ กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดที่โดดเด่นอีกแห่ง และมีปลาหลายหลากชนิดอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก

ล่าสุด นายสง่า ปั่นกลาง อายุ 51 ปี ชาวบ้านดอนเปล้า บอกว่า ทุ่งบัวแดงขณะนี้ค่อนข้างซบเซา ไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมความสวยงามของทุ่งหนองบัวแดงเหมือนเมื่อก่อน เนื่องจากปริมาณน้ำแห้งลงอย่างรวดเร็ว จนชาวบ้านไม่สามารถออกเรือพานักท่องเที่ยวข้ามไปเกาะกลางบึงได้อีก  ประกอบกับภัยแล้งทำให้ดอกบัวไม่ออกดอก และพื้นที่บริเวณบึงบางจุดแห้งขอด ชาวบ้านที่เปิดร้านค้าติดกับแหล่งท่องเที่ยวได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้า โดยเฉพาะคนที่มีอาชีพพายเรือพานักท่องเที่ยวชมความสวยงามของดอกบัว ต้องปล่อยเรือทิ้งไว้หนีเข้าไปทำงานต่างจังหวัด ได้รับผลกระทบขาดรายได้ไปตามๆกัน