พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน ในโอกาสวันเอกราชของราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน ซึ่งตรงกับวันที่ 25 พฤษภาคม 2562

วันที่ 25 พ.ค. 2562 เวลา 20:06 น.

Views

สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลเลาะฮ์ ที่ 2 อิบน์ อัลฮุซัยน์ แห่งราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน กรุงอัมมาน
              
ในโอกาสวันเอกราชของราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน หม่อมฉันมีความยินดีขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดี เพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความวัฒนาถาวรยิ่งขึ้นของราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน
              
หม่อมฉันเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือในกิจการด้านต่าง ๆ ที่กว้างขวางจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรที่มีมาอย่างมั่นคงระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Tag : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชสาส์น สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน