พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ประทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าถวายพระพรชัยมงคล และถวายสิ่งของเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 5 พฤษภาคม 2562

วันที่ 25 พ.ค. 2562 เวลา 20:08 น.

Views

เวลา 15.05 น. วันนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จออก ณ อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าถวายพระพรชัยมงคล และถวายสิ่งของ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 อาทิ มูลนิธิหม่อมเจ้าพิจิตราเทวกุล, ท่านหญิงประภาพันธุ์ ภานุพันธุ์ พร้อมด้วยผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย, หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ราชสกุลภานุพันธ์ ราชสกุลและราชินีกุลศิริสัมพันธ์ และ ณ พัทลุง, นายธาวิษ ถนอมจิตศ์ กรรมการและเลขานุการกองทุนพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร นำคณะสงฆ์และคณะบุคคล พร้อมกับนำนาคที่จะบรรพชาถวายเป็นพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เฝ้า ในการนี้ ประทานผ้าไตรแก่นาคที่จะบรรพชาด้วย, พระวรชัย ทมวโร ประธานคณะกรรมการจัดสร้างพระรูปเหมือนและหอพระประวัติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พร้อมคณะกรรมการ คณะครู และนักเรียน โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์, พระภาวนามังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระวรราชาทินัดดามาตุ, นายพูลสวัสดิ์ทิพย์กรรณ รองผู้จัดการการไฟฟ้าจังหวัดหนองบัวลำภู ไวยาวัจกรวัดโนนสว่าง, นางวราภรณ์ ทัตวิมล นายกสมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินูปถัมภ์, มูลนิธิพิทธาจารย์ จังหวัดเชียงใหม่, ทีมข่าวในพระราชสำนัก สถานีไทยทีวีสีช่อง 3, สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก, สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 HD, สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD, สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และนางสุภาภรณ์ สายทองอินทร์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มกำกับและธรรมาภิบาล นำคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสิน เฝ้าถวายพระพรชัยมงคล และถวายเงินสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารแสดงต้นไม้และเรือนเพาะชำ ในโครงการซแรย์อทิตยา ในพระดำริ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

Tag : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ คณะบุคคลเฝ้าถวายพระพรชัยมงคล วันคล้ายวันประสูติ 5 พฤษภาคม 2562 วันคล้ายวันประสูติ