News

เผยภาพภูเขาไฟอากุง ปะทุในอินโดนีเซีย

มีการเผยภาพภูเขาไฟอากุง ในอินโดนีเซีย ปะทุพ่นเถ้าถ่านและลาวาออกมาอย่างหนัก ส่งผลให้มีการประท้วงงดบินในพื้นที่ดังกล่าวชั่วคราว ซึ่งล่าสุดทางการอินโดนีเซียประกาศยกเลิกคำสั่งห้ามบินแล้ว

ภาพที่เห็นอยู่นี้เป็นภาพการปะทุของภูเขาไฟอากุง (Agung) บนเกาะบาหลี ของอินโดนีเซีย ปะทุขึ้นพ่นเถ้าถ่านและลาวาอย่างหนักอีกครั้ง เริ่มตั้งแต่ช่วงกลางดึกของวันศุกร์ที่ผ่านมา ซึ่งมีเศษหินและลาวากระจายออกไปไกลถึง 3 กิโลเมตร ทำให้หมู่บ้านโดยรอบภูเขาไฟนับสิบหมู่บ้านถูกปกคลุมด้วยเถ้าภูเขาไฟ นอกจากนี้ มีรายงานเที่ยวบินจำนวนมากต้องล่าช้า และถูกยกเลิก อย่างไรก็ตาม ล่าสุดเที่ยวบินต่าง ๆ กลับมาเปิดให้บริการตามปกติแล้ว ขณะที่ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บจากเหตุภูเขาไฟปะทุครั้งนี้

ภูเขาไฟอากุง เคยปะทุอย่างรุนแรงเมื่อปี 2506 และทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,000 คน ก่อนจะสงบลงและกลับมาเริ่มปะทุต่อเนื่องอีกครั้งเมื่อปี 2560 จึงทำให้เกิดความกังวลว่าภูเขาไฟลูกนี้อาจจะปะทุรุนแรงอีกครั้ง