แพทย์ห่วง! หลังพบไข้หวัดใหญ่ระบาด ป่วยถึง 159,845 คน เสียชีวิต 11 คน

วันที่ 26 พ.ค. 2562 เวลา 04:33 น.

Views

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) เปิดเผยว่าจากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ตั้งแต่ต้นปี พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่แล้ว 159,845 คน เสียชีวิต 11 คน โดยจังหวัดที่พบอัตราป่วยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ระยอง และเชียงใหม่ โดยพบเช่นการระบาดในเรือนจำ 27 เหตุการณ์ โรงเรียน 26 เหตุการณ์ ที่พัก 19 เหตุการณ์ และค่ายทหาร 6 เหตุการณ์

ทั้งนี้จากการคาดการณ์คาดว่าในช่วงนี้จะมีผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สูงขึ้นเนื่องจากเป็นช่วงรอยต่อระหว่างฤดูร้อนกับฤดูฝน และจากข้อมูล 5 ปีย้อนหลังช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน เป็นช่วงที่เริ่มมีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล โรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคจากการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ผู้ป่วยจะมีอาการไข้ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว อ่อนเพลีย มักพบการระบาดได้ในสถานที่แออัดหรือในชุมชนสามารถพบผู้ป่วยได้ทุกช่วงกลุ่มอายุ การติดต่อเกิดจากการสัมผัสสารคัดหลั่งจากปากและการหายใจ ผู้ป่วยส่วนใหญ่สามารถหายเองได้ หรือหากบางรายที่มีอาการรุนแรงหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง ควรพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยและรับการรักษาพร้อมขอแนะนำให้ผู้ป่วยหยุดเรียน หยุดงาน พักผ่อนที่บ้านและสวมหน้ากากอนามัย

สอบถามข้อมูลสายด่วนโทร 1422

Tag : สนามข่าว 7 สี ไข้หวัดใหญ่