News

ฉากป่วนๆ เกิดขึ้นอีกแล้วในละครรักนี้บุญรักษา

ที่กองถ่ายละคร “รักนี้บุญรักษา” ฉากนี้ผู้จัด หนุ่ม สันติสุข ยกกองพาทีมงานและนักแสดงไปถ่ายทำในวัด ไหนๆ ก็ไปถ่ายทำในวัดแล้ว ก็เลยชวนทุกคนร่วมทำบุญด้วยกันจริงๆ ซะเลย..