ประชุมสภาผู้แทนราษฎรกำลังเลือกรองประธาน

วันที่ 26 พ.ค. 2562 เวลา 11:44 น.

Views

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกรองประธานสภาผู้แทนราษฎร เกิดความวุ่นวายขึ้นจนประธานในที่ประชุมต้องสั่งพักการประชุมเป็นการชั่วคราว เนื่องจากก่อนที่จะเริ่มขั้นตอนการลงคะแนนลับ สส.หญิงจากพรรคอนาคตใหม่ ได้อภิปรายขอให้สมาชิกสนับสนุนผู้หญิง ให้ได้เข้ามาทำหน้าที่รองประธานสภาผู้แทนราษฎร และเสนอให้ผู้ที่ถูกเสนอชื่อชิงตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรทั้ง 2 คน ทั้ง นายสุชาติ ตันเจริญ จากพรรคพลังประชารัฐ และ นางสาวเยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ จากพรรคอนาคตใหม่ ได้แสดงวิสัยทัศน์คนละ 2 นาที แต่ สส.หลายคนไม่เห็นด้วยที่มีการนำเรื่องเพศมาใช้ในการอ้าง เพื่อให้เกิดข้อได้เปรียบเสียเปรียบ ทำให้ สส.หญิง จากหลายพรรค ทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยยกมือขออภิปรายและโต้เถียงกันอย่างวุ่นวายจนประธานต้องสั่งพักประชุม อย่างไรก็ตามเมื่อกลับเข้าสู่การประชุมอีกครั้ง นายชัย ชิดชอบ ประธานในที่ประชุมได้ขอให้เริ่มต้นขั้นตอนการลงคะแนนทันที เนื่องจากตามข้อบังคับการประชุมไม่ได้อนุญาตให้ผู้ที่ถูกเสนอชื่อแสดงวิสัยทัศน์ได้