รัสเซียปล่อยเรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์

วันที่ 26 พ.ค. 2562 เวลา 18:33 น.

Views

รัสเซียได้ทำการปล่อยเรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์ที่มีชื่อว่าอูราล (Ural) ของอู่ต่อเรือบอลติก ในนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เมื่อวานนี้

ซึ่งเรืออูราล เป็นเรือตัดน้ำแข็งลำที่ 3 และเป็นลำสุดท้ายของโครงการ22220 และเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของรัสเซียในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของตนในแถบอาร์กติก โดยเรือตัดน้ำแข็งลำนี้ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เป็นพลังงงานในการขับเคลื่อน และมีความสามารถในการตัดน้ำแข็งที่มีความหนาถึง 3 เมตร เพื่อให้เปิดเส้นทางเดินเรือบรรทุกน้ำมันและก๊าซจากพื้นที่ภาคเหนือของประเทศ ไปยังพื้นที่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้สะดวกยิ่งขึ้น และเรือตัดน้ำแข็งลำนี้จะมีพลังงานและประสิธิภาพมากกว่าเรือลำอื่น ๆ ที่ผลิตมาก่อนหน้านี้ โดยเรือลำนี้ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งจะนำไปใช้เป็นครั้งแรกในปี 2565 เป็นต้นไป

Tag : รอบรั้วรอบโลก รัสเซียปล่อยเรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์ รัสเซียปล่อยเรือตัดน้ำแข็ง เรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์ รัสเซีย