News

ประวัติ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ถึงแก่อสัญกรรมอย่างสงบ รวมอายุ 98 ปี ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ถือเป็นการสูญเสียปูชนียบุคคลที่สำคัญของไทย

พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี เกิดเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2463 ที่จังหวัดสงขลา เป็นบุตรคนที่ 6 ในจำนวนทั้งสิ้น 8 คน เริ่มศึกษาที่โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา และเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ก่อนจะสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ซึ่งในขณะนั้นคือ โรงเรียนเทคนิคทหารบก รุ่นที่ 5 สังกัดเหล่าทหารม้า เมื่อรับราชการทหารได้รับตำแหน่งสำคัญ อาทิ แม่ทัพภาคที่ 2 ผู้บัญชาการทหารบกและดำรงตำแหน่งทางการเมือง เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติ และวุฒิสภา สำหรับการร่วมคณะรัฐมนตรี ได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และตำแหน่งสุดท้ายทางการเมือง ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 16 3 สมัย และเมื่อยุติบทบาททางการเมือง หลังจากนั้นได้ดำรงตำแหน่งองคมนตรีและรัฐบุรุษ รวมถึงประธานองคมนตรี ต่อเนื่องมาตั้งแต่รัชสมัย รัชกาลที่ 9 และในรัชกาลปัจจุบัน
             
พลเอกเปรม ได้รับการยกย่องว่ามีส่วนสำคัญผลักดันนโยบาย "การเมืองนำการทหาร" หรือ คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 66/2523 ในการต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ และมักจะมีบทบาทสำคัญในช่วงวิกฤตการเมืองในประเทศไทย ด้วยวลีที่ลึกซึ้งกินใจว่า "เกิดมาต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน"
              
พลเอกเปรม ได้เข้ารับการตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในช่วงเช้าวันนี้ ก่อนจะถึงแก่อสัญกรรมอย่างสงบ รวมอายุ 98 ปี จากภาวะระบบหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน โดยจะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพในวันพรุ่งนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง