องคมนตรี ไปเปิดโครงการพระดาบสสัญจร ที่จังหวัดลพบุรี

วันที่ 26 พ.ค. 2562 เวลา 20:13 น.

Views

ที่วัดราชบรรทม ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพระดาบสสัญจร พร้อมทั้งถวายเครื่องไทยธรรมพระราชทานแด่พระสงฆ์ จำนวน 10 ชุด, มอบถุงพระราชทานแก่ประชาชน จำนวน 200 ถุง, ต้นกล้ายางนาแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี 100 ต้น รวมทั้ง รถเข็นแก่ผู้พิการ และไม้เท้าสำหรับผู้สูงอายุ

โครงการพระดาบสสัญจร มูลนิธิพระดาบส ร่วมกับ สำนักงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดขึ้นเพื่อสืนสาน รักษาและต่อยอด แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยจัดเป็นการออกหน่วยให้บริการประชาชน ซ่อมแซมเครื่องจักรกลการเกษตร และฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องต่าง ๆ อาทิ การดูแลรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร การใช้ปุ๋ยบำรุงดินอย่างมีประสิทธิภาพ การแปรรูปอาหาร รวมทั้ง บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

Tag : พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี โครงการพระดาบสสัญจร ลพบุรี