ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ไว้ทุกข์ให้ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ รวม 21 วัน

วันที่ 27 พ.ค. 2562 เวลา 07:07 น.

Views

รัฐบาลประกาศไว้ทุกข์ ให้ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ รวม 21 วัน
                     
ตามที่ ได้มีประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ถึงแก่อสัญกรรม ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 นั้น รัฐบาลได้รับทราบด้วยความเสียใจอย่างยิ่ง และเพื่อเป็นการแสดงความคารวะและไว้อาลัย จึงเห็นสมควรประกาศ ดังต่อไปนี้

ให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานรัฐ และสถานศึกษาทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสา ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 ถึงวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 รวม 7 วัน

ให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม  2562 ถึงวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 ยกเว้นวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 รวม 21 วัน สำหรับประชาชนทั่วไป ขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม

Tag : สนามข่าว 7 สี ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ไว้ทุกข์พลเอกเปรม พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ พลเอกเปรม ถึงแก่อสัญกรรม