ภาพเป็นข่าว : กรมการพัฒนาชุมชน เร่งยกระดับสินค้า OTOP ทั่วประเทศ สู่สากล

วันที่ 27 พ.ค. 2562 เวลา 08:11 น.

Views

กรมการพัฒนาชุมชน หรือ พช. เร่งคัดสรรสุดยอดสินค้า OTOP จากทั่วประเทศ เกือบ 20,000 ผลิตภัณฑ์ ยกระดับคุณภาพสู่สากล ติดดาวสินค้าคุณภาพได้มาตรฐาน

นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า โครงการคัดสรรสุดยอดสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2562 ในช่วงระหว่างวันที่ 10-17 พฤษภาคมที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีผู้ประกอบการ OTOP ทั่วประเทศให้ความสนใจ มีผู้สมัครและผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 19,909 ผลิตภัณฑ์

แบ่งเป็น กลุ่มอาหาร 5,151 ผลิตภัณฑ์, เครื่องดื่ม 820 ผลิตภัณฑ์, ผ้าและเครื่องแต่งกาย 6,865 ผลิตภัณฑ์, ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก 5,368 ผลิตภัณฑ์, สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 1,705 ผลิตภัณฑ์

โดยสินค้าทั้งหมดจะเข้าสู่กระบวนการคัดสรรในระดับประเทศ เพื่อให้คะแนนด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ เป็นขั้นตอนสุดท้าย ก่อนที่จะมีการประกาศผล และมอบเกียรติบัตรว่าสินค้าแต่ละรายการอยู่ในระดับ 1 ดาว 2 ดาว 3 ดาว 4 ดาว หรือ 5 ดาว

ขณะที่ นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ยืนยันความโปร่งใส เป็นธรรม และมีมาตรฐาน เพราะกระทรวงมหาดไทย ได้จับมือและผนึกกำลังร่วมกับหน่วยงานถึง 6 หน่วยงาน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงสาธารณสุข อีกทั้งได้มีการระดมผู้เชี่ยวชาญในสินค้า OTOP แต่ละประเภทมากกว่า 400 คน มาร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณา เพื่อจำแนกและจัดระดับผลิตภัณฑ์ โดยจะมีการประกาศผลการพิจารณาในวันที่ 10 มิถุนายน 2562

Tag : สนามข่าว 7 สี ภาพเป็นข่าว กรมการพัฒนาชุมชน พช OTOP สินค้าโอทอป