ชาวต่างจังหวัดร่วมไว้อาลัย พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

วันที่ 27 พ.ค. 2562 เวลา 11:22 น.

Views

ที่โรงเรียนมหาวชิราวุธ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันกว่า 3,200 คน หลังเคารพธงชาติได้จัดขบวนเชิดชูเกียรติ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เดินเข้าบริเวณหน้าเสาธงก่อนที่จะร่วมกันทำพิธีกล่าวเชิดชูเกียรติ พร้อมยืนสงบนิ่ง 3 นาที เพื่อเป็นการไว้อาลัยก่อนร่วมกันร้องเพลงตอบแทนคุณแผ่นดิน และเพลงมาร์ชน้ำเงิน-ขาว

จังหวัดขอนแก่น ที่โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น หลังเคารพธงชาติ และลดธงครึ่งเสา ได้จัดกิจกรรมไว้อาลัยยืนสงบนิ่งนาน 5 นาที ซึ่งโรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ ได้รับการเปลี่ยนชื่อจากเดิม คือ โรงเรียนหนองกุง เนื่องจากได้รับการอนุเคราะห์จากกองพันทหารม้าที่ 14 ค่ายเปรมติณสูลานนท์ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2534

ที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่ง พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เคยไปดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 2 จนเป็นที่เคารพของชาวจังหวัดนครราชสีมา วันนี้ตามสถานที่ราชการต่างๆ ได้ลดธงลงครึ่งเสา และข้าราชการส่วนหนึ่งได้แต่งกายด้วยชุดดำไปทำงาน แต่ยังมีบางส่วนที่ยังไม่ทราบประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ให้มีการไว้ทุกข์ลดธงครึ่งเสา ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 ถึง วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 รวมเวลา 7 วัน และให้เจ้าหน้าที่ไว้ทุกข์ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ยกเว้นวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ที่แต่งกายด้วยชุดข้าราชการไปทำงาน

เช่นเดียวกับจังหวัดต่างๆ อาทิ จังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยงานราชการ สถานศึกษาทุกแห่งได้ลดธงครึ่งเสาตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี