เขื่อนใหญ่ภาคอีสาน เตรียมรับน้ำฝนช่วงวันที่ 27-30 พฤษภาคม

วันที่ 27 พ.ค. 2562 เวลา 11:22 น.

Views

สำนักชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา เริ่มปล่อยน้ำจากเขื่อนลำพระเพลิง วันละ 800,000 - 1,000,000 ลูกบาศก์เมตร ลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้ทำนาปรังที่มีอยู่กว่า 36,000 ไร่ หลังปริมาณน้ำกักเก็บเพิ่มขึ้นเล็กน้อย มาอยู่ที่ 24 ล้านลูกบาศก์เมตร และคาดว่าจะมีน้ำใหม่เข้าอ่างเพิ่มเติม

นายศักดิ์สิริ อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า สถานการณ์น้ำเขื่อนอุบลรัตน์ดีขึ้น ตลอดทั้งเดือนมีน้ำใหม่ไหลเข้าอ่าง 38 ล้านลูกบาศก์เมตร หลังมีฝนตกติดต่อกันหลายพื้นที่ส่งผลให้เขื่อนสามารถระบายน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศได้วันละ 5,000,000 ลูกบาศก์เมตร จากปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอ่าง คาดว่าจะลดการใช้น้ำก้นอ่างจาก 120 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 15 ล้านลูกบาศก์เมตร

ขณะที่อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 69 แห่ง ใน 5 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น ชัยภูมิ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดหลังพบว่ามีปริมาณน้ำรวมกันอยู่ที่ 440 ล้านลูกบาศก์เมตร มีถึง 46 แห่ง ที่มีน้ำกักเก็บไม่ถึงร้อยละ 30 ของความจุ จำเป็นต้องลดการระบายน้ำ เพื่อการเกษตร แต่จะไม่กระทบต่อน้ำอุปโภคบริโภค

ที่จังหวัดอุดรธานี ผู้อำนวยการโครงการชลประทาน อุดรธานี เตือนเกษตรกรในพื้นที่นอกเขตชลประทาน ไม่ควรรีบทำการเกษตรหวั่นเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงจะทำให้ผลผลิตการเกษตรได้รับความเสียหาย เนื่องจากปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำทั้ง 14 แห่ง ยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำไม่เพียงพอสำหรับการเพาะปลูกข้าวนาปรัง