ลดธงครึ่งเสา ไว้อาลัย พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

วันที่ 27 พ.ค. 2562 เวลา 11:22 น.

Views

ตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ถึงแก่อสัญกรรม รัฐบาลได้รับทราบด้วยความเสียใจอย่างยิ่งและเพื่อเป็นการแสดงความคารวะและไว้อาลัย จึงเห็นสมควรประกาศให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ และสถานศึกษาทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสาตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 2 มิถุนายน รวม 7 วัน และให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไว้ทุกข์ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 17 มิถุนายน ยกเว้นวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน รวม 21 วัน

โดยทำเนียบรัฐบาลลดธงลงครึ่งเสาตั้งแต่ช่วงเช้า ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานได้แต่งกายไว้ทุกข์ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและไว้อาลัย และในเวลา 14.00 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช.จะเดินทางไปยังวัดเบญจมบพิตรฯ เพื่อรอรับร่างพลเอกเปรมด้วย

เช่นเดียวกับที่กระทรวงกลาโหม ที่ลดธงครึ่งเสาและแต่งกายไว้ทุกข์ เพื่อแสดงความเคารพ และไว้อาลัย โดย พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แสดงความเสียใจพร้อมกล่าวว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ เพราะพลเอกเปรมเป็นตัวอย่างในการทำงานที่ซื่อสัตย์สุจริตจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นตัวอย่างให้กับคนไทยทุกคน โดยพลเอกประวิตรยืนยันจะนำหลักการทำงานของพลเอกเปรมมาเป็นแบบอย่าง